Institut de Derives Crítiques

Antoni Tàpies. Caixó de serradures, 1969. Col·lecció Fundació Antoni Tàpies. © Fundació Antoni Tàpies, Barcelona / VEGAP. De la fotografia: © FotoGasull, 2024.

 

La Fundació Antoni Tàpies impulsa i consolida una taula de pensament estable formada per Xavier Bassas, Manuel Borja-Villel, Daniel García Andújar, Imma Prieto i Mabel Tapia per tal de posar al centre el pensament de Tàpies, articular noves interpretacions i definir noves lectures i paradigmes a partir del seu llegat.

L’Institut de Derives Crítiques organitzarà cinc trobades anuals a la Fundació d’una manera oberta i orgànica. Totes les sessions seran enregistrades i els resultats que se’n derivin donaran lloc a un material inèdit que posarà el focus en l’esperit crític i en la voluntat dialògica de construir maneres d’habitar el món.