Certificats d’autenticitat d’obra

La Comissió Tàpies s’encarrega d’acreditar obres d’art atribuïdes a Antoni Tàpies i expedir-ne els certificats d’autenticitat corresponents. Aquests certificats són els únics autoritzats per l’artista i amb validesa oficial.

 

Per obtenir el certificat d’autenticitat d’una obra d’art d’Antoni Tàpies, les obres s’han de sotmetre a la normativa pautada per la Comissió Tàpies que podeu consultar en el formulari adjunt.

 

Per a més informació, podeu contactar la Comissió Tàpies:

 

Margarita Burbano
C/o. Comissió Tàpies
e-mail: tapies.antoni@gmail.com

 

NORMATIVA EN CATALÀ