Arxiu

 

 

L’Arxiu de la Fundació Antoni Tàpies es va crear l’any 2009 amb l’objectiu de gestionar el fons documental de la institució. S’encarrega de recopilar, seleccionar, classificar, conservar i difondre el patrimoni documental que la Fundació genera en l’exercici de les seves funcions.

 

El propòsit de l’Arxiu és enriquir l’enfocament plural i interdisciplinari de la institució a l’hora de promoure l’estudi, el coneixement i el debat sobre l’art modern i contemporani.

 

Actualment, l’arxiu personal de l’artista està en procés de digitalització, amb la voluntat de fer visible i de donar a conèixer una part d’aquest llegat en el marc de la celebració del centenari.

 

 

Crèdit de la imatge: Arxiu de la Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2023. Fotografia: Marta Perarnau © Fundació Antoni Tàpies, 2023.