Programa públic

La Fundació Antoni Tàpies és una institució que es pensa com un organisme viu, generador de coneixement i activador de l’esperit crític. Per a la construcció de la seva naturalesa, els programes públics ocupen un lloc essencial; es generen a partir d’una sèrie d’intercanvis i diàlegs, de diferents activitats i programes que van més enllà de les exposicions.

Seguim la voluntat del creador de la institució, Antoni Tàpies, i volem ser un espai des del qual pensar el món en què vivim, amb totes les seves arestes i complexitats, dirigint l’atenció en les pràctiques artístiques enteses com a espais de confluència de sabers i experiència. És per això que, amb la premissa de pensar la nostra contemporaneïtat i conscients dels llegats històrics, volem centrar-nos en la necessitat de tenir una actitud d’escolta activa davant de la realitat i en l’ànim de generar un programa concebut des de l’excepcionalitat i l’excel·lència, des d’un ara i aquí que transcendeixen, tanmateix, el temps i l’espai.

El programa públic de la institució és concebut d’una manera interdisciplinària, tot posant el focus en el l’art —en les seves múltiples manifestacions— i el pensament, però abordant altres disciplines afins a l’univers tapià, com ara la ciència, la música, l’escriptura, la poesia, el cinema i l’arquitectura, entre moltes altres. A la vegada, es gesta des de la necessitat de teixir complicitats i aliances amb l’entramat cultural, artístic i social de la ciutat, amb les seves especificitats i arrels, però, sobretot, amb la seva connexió amb el nostre present.