Avantatges

Amic estudiant - 20 € anuals

Tots els privilegis de l’amic individual, a preu reduït d’estudiant. Per acollir-se a la tarifa d’estudiant és imprescindible presentar el carnet d’estudiant o la matrícula del curs vigent, i ser menor de 30 anys.

Beneficis fiscals: deducció d'una part de l'import del donatiu en la quota de l'IRPF, segons legislació vigent.

Fer-me Amic Estudiant

Amic individual - 30 € anuals

 • Accés gratuït al museu durant tot l’any per al titular i un acompanyant.

 • Informació prioritària, regular i personalitzada sobre totes les activitats.

 • Visites exclusives a les exposicions a càrrec dels seus comissaris, dels artistes i del director de la Fundació.

 • Invitació per al titular a participar en activitats restringides als amics.

 • Accés gratuït a les activitats dels Programes públics de la Fundació.

 • Descomptes del 10% en publicacions i marxandatge a la llibreria-botiga (excepte obra gràfica)

 • Lliurament de 5 invitacions cada any per convidar altres persones a visitar la Fundació.

 • Visites guiades a altres museus i centres d'art de la ciutat amb qui la Fundació tingui acords establerts.

Beneficis fiscals: deducció d'una part de l'import del donatiu en la quota de l'IRPF, segons legislació vigent.

Fer-me Amic Individual

Amic familiar - 45 € anuals

Tots els privilegis de l’Amic individual, i també:

 • Accés gratuït a la Fundació durant tot l’any per al titular i un acompanyant i els fills del titular menors de 18 anys.

 • Inscripció gratuïta a totes les activitats familiars de la Fundació.

Beneficis fiscals: deducció d'una part de l'import del donatiu en la quota de l'IRPF, segons legislació vigent.

Fer-me Amic Familiar

Amic col·laborador - 150 € anuals

Tots els privilegis de l’Amic familiar, i també:

 • Lliurament de 10 invitacions cada any per convidar altres persones a visitar les exposicions de la Fundació.

 • 5% de descompte en el lloguer d’espais de l’auditori i de la terrassa.

 • Obsequi d’un catàleg d’exposició publicat per la Fundació durant l’any en curs.

Beneficis fiscals: deducció d'una part de l'import del donatiu en la quota de l'IRPF, segons legislació vigent.

Fer-me Amic col·laborador

Amic protector / Empresa protectora - 600 € anuals

Tots els privilegis de l’Amic col·laborador, i també:

 • Lliurament de 15 invitacions cada any per convidar altres persones a visitar les exposicions de la Fundació.

 • Obsequi dels catàlegs de les exposicions i de totes les publicacions editades per la Fundació durant l’any.

 • 10% de descompte en el lloguer dels espais de la Fundació a l’auditori i terrassa.

Beneficis fiscals: deducció d'una part de l'import del donatiu en la quota de l'IRPF, segons legislació vigent.

Fer-me Amic Protector

Amic patrocinador / Empresa patrocinadora - 2.000 € anuals

Tots els privilegis de l’Amic protector / Empresa protectora, i també:

 • Lliurament de 20 invitacions cada any.

 • Entrega de dos carnets acreditatius a nom de les persones designades pel patrocinador i d’un carnet genèric, utilitzable per qualsevol membre de l’empresa patrocinadora.

 • 20% de descompte en el lloguer dels espais de la Fundació en auditori i terrassa.

Beneficis fiscals: deducció d'una part de l'import del donatiu en la quota de l'IRPF, segons legislació vigent.

Fer-me Amic patrocinador

Amic benefactor / Empresa benefactora - A partir de 6.000 €

Tots els privilegis de l’Amic protector / Empresa protectora, i també:

 • Lliurament de 25 invitacions cada any.

 • Menció nominal al vestíbul de la Fundació i publicació del logotip de l’empresa benefactora en la publicitat de les exposicions de l’any en curs de la quota.

 • Entrega de dos carnets acreditatius a nom de les persones designades pel patrocinador i d’un carnet genèric, utilitzable per qualsevol membre de l’empresa benefactora.

 • Possibilitat d’ús gratuït, un cop l’any, de l’auditori o la terrassa de la Fundació per a un acte de l’empresa benefactora.

Beneficis fiscals: deducció d'una part de l'import del donatiu en la quota de l'IRPF, segons legislació vigent.

Fer-me amic Benefactor

Per a més informació

amics@ftapies.com / 934 870 315 (Rosa Eva Campo)