Barri Amic

 

El projecte Barri Amic busca posar en relació el teixit comercial del barri i la Fundació. És un pas més en la creació de vincles, en la generació de xarxes de col·laboració que potenciïn el diàleg, la participació i la relació entre les persones que integrem el barri.

 

Formar part de la xarxa Barri Amic, vol dir viure el museu, vol dir participar activament del projecte de millora de la vida al nostre barri fent de l’art una eina d’enriquiment personal, vol dir connectar-te amb una xarxa de persones que treballem pel barri i que ens l’estimem.

 

 

Beneficis
– Targeta Barri Amic per a l’accés lliure de 2 persones.
– Visita guiada per a cadascuna de les exposicions temporals en grups organitzats per la Fundació especialment pensats pel col·lectiu Barri Amic, amb reserva prèvia.
– Disposició de 25 invitacions a la Fundació una vegada a l’any.
– Adhesiu per a l’aparador de l’establiment que el distingeix com a membre de la xarxa Barri Amic.
– Invitació per al titular i un acompanyant a la Festa Anual d’Amics de la Fundació.
– Incorporació al web de la Fundació del logo de l’establiment membre i enllaç al seu web.
– Descompte del 10% a la botiga de la Fundació, excepte en publicacions.

 

Condicions
– Aportació de la quota anual de 120 € Barri Amic que es realitzarà per domiciliació bancària.
– L’establiment serà el titular de la Targeta que l’acredita com a Barri Amic de la Fundació.
– L’establiment gaudirà dels avantatges, prèvia presentació de la targeta Barri Amic.
– Es gaudirà dels avantatges durant un any natural a partir de la formalització de la inscripció.

 

Per a més informació:

amics@ftapies.com / 934 870 315 (Rosa Eva Campo)