Biblioteca

La Biblioteca de la Fundació Antoni Tàpies va ser inaugurada el juny de 1990. Està ubicada a l’edifici de l’antiga Editorial Montaner y Simón, obra projectada el 1879 per l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner. La Biblioteca està especialitzada en art modern i contemporani.

 

Recull també el fons més extens sobre l’obra d’Antoni Tàpies: monografies, catàlegs d’exposicions, invitacions, articles de premsa i material d’arxiu divers.

 

Les col·leccions inclouen llibres sobre pintura, escultura, dibuix, gravat, arquitectura, disseny, arts decoratives, performance, fotografia, cinema i vídeo, així com les arts emergents més recents. Són de destacar les col·leccions sobre cultura i art asiàtic, africà i oceànic.

 

El seu fons inicial el composaven uns 9.000 volums procedents de la donació de la biblioteca particular d’Antoni Tàpies.

 

El fons actual el constitueixen més de 54.000 llibres i catàlegs d’exposicions. Disposa, a més, de 580 títols de publicacions periòdiques i una col·lecció d’audiovisuals amb més de 800 títols.

 

La major part dels materials es troben en accés directe; les col·leccions especials es conserven en una secció de reserva.