La Fundació

La Fundació Antoni Tàpies va ser creada el 1984 per l’artista Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani.

 

Amb aquesta finalitat, la Fundació obria les seves portes el juny de 1990 a la seu de l’antiga Editorial Montaner i Simon, obra de l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner, restaurada i condicionada pels arquitectes Roser Amadó i Lluís Domènech Girbau. Construït entre els anys 1880 i 1881, en una fase primerenca del desenvolupament del modernisme català, aquest edifici va ser el primer de l’Eixample que integrava la tipologia i la tecnologia industrial -que combina el maó vist i el ferro- al teixit del centre urbà.

 

La Fundació Antoni Tàpies té un enfocament plural i interdisciplinari i pretén establir col·laboracions entre especialistes de les diverses àrees del saber per contribuir així a una millor comprensió de l’art i la cultura contemporanis. És per això que combina l’organització d’exposicions temporals, simposis, conferències i cicles de cinema amb l’edició de publicacions diverses que acompanyen les activitats, i mostres periòdiques dedicades a Antoni Tàpies. En aquest sentit, la Fundació compta amb una de les col·leccions més completes d’obres d’aquest artista, constituïda majoritàriament a partir de les donacions d’Antoni i Teresa Tàpies.

 

La Biblioteca de la Fundació Antoni Tàpies està ubicada a l’antic magatzem de l’Editorial Montaner i Simon, del qual es conserven les prestatgeries originals. La Biblioteca està especialitzada en art modern i contemporani. Acull l’arxiu més extens de l’obra de Tàpies, com també col·leccions sobre les arts i la cultura asiàtiques i precolombines, així com les arts africanes i oceàniques que tanta importància han tingut en l’evolució de l’art del segle XX. Altres temes com l’arquitectura, el disseny, les arts decoratives, la fotografia, el cinema o el vídeo també hi són representats. El nucli inicial donat per Antoni Tàpies s’ha incrementat amb publicacions recents i històriques, així com també amb vídeos i revistes internacionals, que completen una col·lecció bibliogràfica en creixement constant. La Fundació Antoni Tàpies va ser creada el 1984 per l’artista Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani.