Concurs obert per a la creació del logotip de l’Any Tàpies

En el marc de la preparació de l’Any Tàpies i amb la voluntat de potenciar el talent creatiu del país, la Fundació Antoni Tàpies endega una acció participativa per donar suport institucional als professionals del sector del disseny, la comunicació visual i l’art. Així doncs, s’acaben de publicar les bases que regiran el concurs obert de projectes, amb la intervenció d’un jurat, per a la creació del logotip de l’Any Tàpies, el qual tindrà lloc entre el 13 de desembre del 2023 i el 13 de desembre del 2024 amb motiu de la celebració del centenari del naixement d’Antoni Tàpies.

Podran participar en aquest concurs les persones físiques o jurídiques constituïdes legalment que siguin professionals del disseny i de la comunicació visual, que tinguin una experiència professional mínima de cinc anys en el sector i que no es trobin en cap situació d’impediment contractual. En cap cas, s’admetran participants que es presentin mitjançant una agrupació de professionals sense personalitat jurídica. El concurs mantindrà l’anonimat dels participants durant tot el procés.

El concurs de projectes per a la creació del logotip de l’Any Tàpies 2023-2024 constarà de dues fases. En la primera fase els professionals interessats hauran d’enviar un dossier que reculli la seva trajectòria professional, entre el 16 de gener del 2023 a les 9.00 h i el 30 de gener del 2023 a les 14.00 h. En la segona fase els tres finalistes seleccionats pel jurat hauran d’enviar la seva proposta creativa del nou logotip de l’Any Tàpies per mitjà d’un dossier que inclogui tant el procés creatiu com la part conceptual de la proposta i també una proposta d’animació. Aquesta segona part tindrà lloc entre el 13 de febrer del 2023, dia en què es comunicaran els tres finalistes, i el 3 de març del 2023 a les 14.00 h. La resolució final del concurs es farà pública el 16 de març del 2023 al web de la Fundació Antoni Tàpies.

El jurat està constituït per Pilar Cortada, presidenta de la Comissió Centenari; Pablo Juncadella, director creatiu de Mucho; Salvador Saura, dissenyador; Claret Serrahima, dissenyador; Pau Dito, responsable de publicacions de la Fundació Antoni Tàpies; Glòria Domènech, responsable de la Biblioteca de la Fundació Antoni Tàpies; i Núria Homs, conservadora de la Fundació Antoni Tàpies. Ferran Rodés, president del patronat de la Fundació Antoni Tàpies, i Judith Barnés, coordinadora de l’Any Tàpies i secretària del concurs, disposaran de veu però no de vot. Es valorarà especialment la qualitat conceptual i formal de la proposta, així com la seva funcionalitat i singularitat.

[Atenció. S’ha produït un canvi en els membres del jurat: Sisón Pujol, presidenta de l’ADG FAD, substitueix Claret Serrahima, dissenyador.]*

Pel que fa als honoraris, s’atorgarà una compensació econòmica de 700€ (IVA exclòs) a cadascun dels tres finalistes del concurs en concepte de compensació per l’encàrrec de disseny del logotip. Així mateix, la proposta que entre les tres finalistes resulti guanyadora rebrà una compensació econòmica addicional de 4.300 € (IVA exclòs).

Per tal de fer consultes sobre les bases del concurs, la documentació a presentar o bé la resolució de les diferents fases de la convocatòria es podrà escriure al correu electrònic anytapies@ftapies.com

 

Descarregueu-vos les bases del concurs aquí.

 

* Informació publicada el 30/01/2023, a les 11.10 h.

 

.

 

Altres entrades al blog: