Càtedra Antoni Tàpies

Antoni Tàpies a la Sala de Reflexió de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. © Comissió Tàpies / VEGAP, 2023. Fotografia: Frederic Camallonga. Cortesia de la Universitat Pompeu Fabra.

Amb la complicitat de la Universitat Pompeu Fabra, la Càtedra Antoni Tàpies – UPF d’art i pensament contemporanis és un espai d’investigació, coneixement i debat sobre la nostra contemporaneïtat, amb l’univers tapià com a punt de partida. Es tracta, doncs, d’una eina central per fomentar la recerca, la docència i la difusió del coneixement en relació amb Antoni Tàpies i el món, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. La interacció entre professionals independents, historiadors, investigadors i artistes, el diàleg estable amb investigadors i professors de diferents universitats i espais acadèmics d’arreu i la confluència de diferents disciplines, coneixements i sabers són la raó de ser del programa.

El nucli motor d’aquest programa està conformat per Imma Prieto, directora de la Fundació Antoni Tàpies; Manuel Borja-Villel, membre del patronat, i Judith Barnés, cap de programes públics, per una banda; i per Eva March, professora agregada del Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra; Raquel Bouso, vicerectora de cultura i comunicació, i Vanesa Daza, vicerectora de transferència de coneixement, per l’altra. Eva March exerceix com a directora de la Càtedra.

Entre les accions previstes en el marc de la Càtedra Antoni Tàpies es contemplen:

  • La creació i l’impuls del Premi Internacional de Recerca adreçat a investigadors postdoctorals.
  • La creació d’una línia editorial de publicacions estable vinculada amb el Premi Internacional de Recerca.
  • El foment i el suport d’estudis predoctorals i postdoctorals.
  • La generació de projectes de recerca interuniversitaris.
  • L’organització de seminaris i activitats de reflexió i debat.