Incògnita i símbol

Incògnita i símbol. Projecte interuniversitari d’art i disseny

“Les fonts que es refereixen al símbol específic de la creu, amb totes les variacions i analogies que comporta, són molt nombroses. Es podria formar una biblioteca consagrada a aquest símbol reunint llibres que van des dels estudis de cultes antics del primitiu xamanisme, de la tradició egípcia, mesopotàmica, persa, etc. fins als més moderns tractats de simbologia, passant per tot el repertori del mateix cristianisme o pels vells manuals de màgia i dalquímia. Les abundants imatges que ens mostra la història de lart també en són testimonis”.

Antoni Tàpies, Creus, ics i altres contradiccions”, Lart i els seus llocs (Madrid: Ediciones Siruela, 1999).

Convidem la comunitat acadèmica, alumnes i docents d’estudis superiors en Art, Història de l’Art i Disseny a sumar-se a la celebració de l’Any Tàpies amb una acció col·lectiva al voltant de la idea de biblioteca de creus que apareix en aquest fragment escrit per l’artista.

Des d’estudis de cultura visual, iconografia, història de l’art o pràctica artística o del disseny us proposem organitzar, en un espai de la facultat o del centre d’art, una intervenció o exposició que materialitzi la idea de biblioteca consagrada al símbol de la creu, també com proposa Tàpies. Aquest espai d’intervenció pot ser tant físic (creació d’una instal·lació transitable) com virtual (creació d’una biblioteca digital de caràcter iconogràfic). 

Durant la primavera del 2024 es presentaran les diverses intervencions, que quedaran recollides en un mapa dissenyat i produït per la Fundació Antoni Tàpies que indicarà els horaris i les localitzacions per tal que l’alumnat d’altres centres pugui visitar les diverses biblioteques de creus concebudes al llarg del curs i repartides pel territori.

Us animem a formar part d’aquesta cartografia d’incògnites i símbols!

 

Més informació i calendari del projecte:

  • La conceptualització i execució de la proposta serà a càrrec d’un grup d’alumnes (ja sigui un grup classe o un grup més reduït de persones) amb l’acompanyament d’un docent o més.
  • El punt de partida és la idea de biblioteca de creus. La interpretació i materialització de la idea són lliures, però han d’anar acompanyades d’un títol i d’un relat per escrit que les justifiqui.
  • El projecte implica un procés previ de recerca que pot tenir lloc a les biblioteques de cada centre o a la biblioteca de la Fundació (cal fer reserva prèvia amb almenys un mes d’antelació tot enviant un correu electrònic a anytapies@ftapies.com).
  • La materialització o formalització de la biblioteca de creus poden consistir en una intervenció efímera, exposició, performance, etc., però també en una proposta de caràcter digital.
  • Idealment, el desplegament del projecte hauria de tenir tres fases: recerca i documentació entorn de la idea proposada, concreció de la proposta i presentació pública de la intervenció.
  • El grup ha de fer arribar el títol, el relat, una descripció gràfica de la proposta i les dates de la intervenció a l’equip d’Educació de la Fundació a través del correu electrònic inscripcions@ftapies.com abans del divendres 26 d’abril del 2024.