Primer concurs Teresa Barba d’escriptura crítica


Antoni Tàpies. Cartes per a la Teresa, 1974. Litografia. © Comissió Tàpies / VEGAP. De la fotografia: © Lluís Bover, 2023.

 

Amb la voluntat de difondre el pensament i l’obra d’Antoni Tàpies i amb motiu de la celebració del centenari del naixement de lartista, la Fundació Antoni Tàpies convoca un concurs de crítica d’art adreçat a estudiants des de cicle superior de primària fins a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.

Els objectius són potenciar el pensament crític de l’alumnat a partir del diàleg amb l’obra d’Antoni Tàpies com a estímul per analitzar la societat actual i la realitat que ens envolta; fomentar l’expressió escrita dels estudiants i fer reconnectar el públic jove amb l’obra, el pensament i els interessos d’Antoni Tàpies, que sens dubte són un pont per pensar el nostre temps i reivindicar una visió del món menys antropocentrista.

El concurs parteix d’una noció de crítica dart escrita basada en la interpretació personal de l’obra d’art en contraposició a l’actualitat. Es tracta de fer dialogar l’obra escollida amb els elements que li són externs. La crítica d’art és, per tant, una actitud o un posicionament davant de la vida que interroga i qüestiona tot allò que passa al nostre voltant.

A lhora de valorar els textos es tindran en compte la maduresa lingüística, expressiva i analítica del text; la llibertat a l’hora d’interpretar l’obra d’Antoni Tàpies i els vincles que s’estableixin entre l’obra i el context social, cultural i polític del moment.

BASES

PARTICIPANTS

 • Podrà optar a aquesta convocatòria l’alumnat que durant el curs acadèmic 2023-2024 estigui cursant cicle superior de primària, ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà.
 • La participació podrà ser individual o bé col·lectiva, tenint en compte que el premi serà únic.

OBRA

 • Cada estudiant o grup d’estudiants podrà presentar un únic text escrit en català, castellà o anglès original i inèdit, i que no s’hagi estat premiat en cap altre concurs.
 • El text ha de tenir una extensió mínima de 200 paraules i un màxim de 1.000.
 • És imprescindible que el text tingui títol i especifiqui a quina obra o conjunt d’obres d’Antoni Tàpies fa referència.

La convocatòria del concurs anirà acompanyada de trobades amb el professorat interessat a participar per tal que pugui visitar el museu amb els seus alumnes. També es facilitarà lapropament i el coneixement de lobra dAntoni Tàpies mitjançant diàlegs al museu, enviament dinformació, etc., per tal que en tot moment hi hagi un acompanyament que faciliti que el concurs sigui, per al centre educatiu, un eix vertebrador del seu currículum. Cal esmentar també lorganització de tres càpsules formatives durant tot el curs per part de la Fundació adreçades a personal docent que també poden esdevenir una bona eina per articular el concurs a les aules i aprofundir tant en lobra de lartista com en la necessitat de vehicular lart tapià amb el present.

INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ

Els textos s’enviaran per correu electrònic a l’adreça: concurs@ftapies.com.

Com a assumpte sindicarà: I Concurs de crítica d’art per a estudiants de la Fundació Antoni Tàpies”.

S’hi haurà adjuntar la documentació següent:

Fitxa amb les dades de l’autor/a o grup d’autors/es: nom, edat, curs acadèmic, nom del centre educatiu i nom i contacte del docent de referència.

Tant els textos com la fitxa hauran de ser enviats en format PDF.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ

12 de maig de 2024.

PREMIS

S’estableixen tres premis de vals de 300 € en llibres per a cadascuna de les categories següents:

 • Premi de 300 € per al guanyador/a de cicle superior de primària i publicació del text.
 • Premi de 300 € per al guanyador/a d’ESO i publicació del text.
 • Premi de 300 € per al guanyador/a de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i publicació del text.

La cloenda del concurs serà una presentació pública dels textos guanyadors i finalistes que tindrà lloc a la Fundació amb la lectura i el comentari dels textos guanyadors per part dels membres del jurat. També es farà entrega dels premis i duna publicació que recollirà els escrits seleccionats.

CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat que formarà part de la comissió de valoració tindrà en compte els aspectes següents:

 • Qualitat literària del text: fins a 20 punts.
 • Interès i originalitat de la crítica o reflexió proposada en el text: fins a 25 punts.
 • Connexió de la reflexió plantejada en el text amb l’obra d’Antoni Tàpies: fins a 30 punts.
 • Vinculació de l’obra d’Antoni Tàpies amb l’actualitat: fins a 25 punts.

JURAT

El jurat estarà format per un membre de lACCA, com a especialista en crítica dart, així com per cinc periodistes de mitjans, tant oficials com independents. Els membres del jurat aniran canviant cada any.

Caterina Almirall, directora d’AcVic (Centre d’Art Contemporani de Vic), curadora i professora. Membre de lACCA (Associació Catalana de Crítica dArt).

Roberta Bosco, periodista dEl País i de la revista d’art Il Giornale dellArte.

Joan Burdeus, periodista i crític cultural.

Frederic Montornés, crític d’art i comissari independent d’exposicions.

Antoni Ribas Tur, redactor d’arts visuals i cultura del diari Ara.

Eva Vázquez, periodista cultural d’El Punt Avui.

SELECCIÓ DE LES CRÍTIQUES GUANYADORES

El veredicte del jurat es farà públic el 12 de juny de 2024 a la pàgina web de la Fundació Antoni Tàpies: www.fundaciotapies.org.

El lliurament de premis es durà a terme el dia 11 desembre de 2024 a la Fundació Antoni Tàpies. En lacte dentrega es convidarà a assistir tots els membres del jurat, així com professionals referents del sector. Es convidarà també els mitjans i tots els agents implicats en el concurs. Lacte constarà de la lectura pública dels textos guanyadors i del comentari per part del jurat.

 

RESOLUCIÓ

Resolució del Primer concurs Teresa Barba d’escriptura crítica

El jurat del Primer concurs Teresa Barba d’escriptura crítica, integrat per Caterina Almirall, Roberta Bosco, Joan Burdeus, Frederic Montornés, Antoni Ribas Tur i Eva Vázquez, s’ha reunit presencialment a la Fundació Antoni Tàpies, el divendres 7 de juny del 2024, i han fet una selecció de concursants.

Podeu descarregar-vos el document amb la resolució en aquest enllaç.